SCRUM Tester bedrijfsapplicatie Hermes | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2019-0581
Startdatum:
03-06-2019
Verwachte einddatum:
03-06-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
20 May 2019 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een SCRUM Tester bedrijfsapplicatie Hermes voor 36 uur per week. 

Functieomschrijving:
De aanvraag voor eeuwigdurende erfpacht kan via de zogenaamde Overstapportaal worden gedaan. Het portaal haalt hiertoe informatie uit de bedrijfsapplicatie Hermes op. Een erfpachter kan de aanbieding ook online accorderen.

Er moet een samengesteld geheel van aanpassingen worden doorgevoerd aan de bedrijfsapplicatie Hermes, het  webportaal en koppelvlakken met andere applicaties (Relight voor de betalingsstatus, DOCwerker voor Documentmanagement) en databronnen (via Datapunt gemeente Amsterdam).

Werkzaamheden:
De tester zal de aanpassingen aan de bedrijfsapplicatie Hermes toetsen volgens SCRUM-methodiek. Dit aan de hand van de eisen die opgesteld en opgeleverd zijn door een integraal Ontwikkelteam.

De tester is verantwoordelijk voor de toetsing van de aanpassingen aan bedrijfsapplicatie Hermes in de periode tot eind juli 2019. Het betreft het testen van de mogelijkheden voor nieuwe data-attributen, ‘post- and get scripts’ met Overstapportaal, aansturen van documentgeneratie, koppelvlakken met andere bedrijfsapplicaties en ‘datapunt gemeente Amsterdam’. 

Op dit moment staan onder meer de volgende gewenste functionaliteiten op de zogenaamde Product Backlog lijst van Hermes, die getest dienen te worden door de SCRUM Tester:

 • Aanpassingen n.a.v. Usability onderzoek Overstapportaal: verbeteren van de inhoudelijke informatie van erfpachtrechten;
 • Uitbreiden (gebruiks)statistieken Hermes;
 • Aanleveren stuurinformatie voor Werkvoorraadsysteem van afdeling Erfpacht en Uitgifte;
 • Aanvraagproces van Overstap-aanbiedingen uitbreiden door het bieden van mogelijkheid om twee aanvragen samen te voegen tot één gecombineerde, integrale aanvraag;
 • Aanpassingen voor een Documentgeneratie-service (voor een Overstap-aanbieding);
 • Samenvoegen van erfpachtrechten in Hermes;
 • Managementinformatie van erfpachtrechten verbeteren;
 • Features voor Document authenticiteit;
 • Aansluiten op de (BRP) Basis Registratie Personen.

Uiteraard is de Product Backlog uitgebreider en meer gedetailleerd. Het SCRUM Ontwikkelteam heeft na overleg met de Product Owner Erfpacht en Uitgifte de eisen scherpgesteld en vertaald naar te maken items voor de verschillende SCRUM-sprints.
 
Naast het opstellen van testscripts tbv van de bovengenoemde functionaliteiten in verschillende SCRUM-sprints wordt van de  tester ook verwacht dat zij een bijdrage levert  aan het meedenken en verbeteren van de datakwaliteiten van de erfpachtrechten in Hermes. Onder meer door het opleveren van (standaard)rapportages over Datakwaliteit.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s):
De afdeling Erfpacht en Uitgifte is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, klantgericht en transparant uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Jaarlijks wordt er grond in erfpacht uitgegeven voor enkele honderden miljoenen euro’s. Deze contracten worden door de afdeling administratief, juridisch en financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast. Het gaat inmiddels om meer dan 270.000 erfpachtcontracten, jaarlijkse canoninkomsten van ruim € 100 miljoen en een balanstotaal van ca. € 7,5 miljard. De organisatie heeft hierdoor zowel een juridische, een financiële, een politieke als een bedrijfsmatige kant.

Bij de afdeling Erfpacht en Uitgifte werken ca.140 medewerkers verdeeld over 6 teams Recent heeft er een fundamentele vernieuwing van het Amsterdamse erfpachtstelsel plaats gevonden. Het stelsel van voortdurende erfpacht wordt omgezet naar een stelsel van eeuwigdurende erfpacht en dat brengt allerlei nieuwe organisatorische en procesmatige uitdagingen met zich mee.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je dient minimaal 1 relevante referentie te vermelden in je CV (organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon). Na afstemming met de kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je hebt kennis van architectuurprincipes en datamanagement. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt kennis en ervaring met de administratieve vastlegging van erfpachtrechten in grote bedrijfsapplicaties. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en een motivatie (max 0,5 A4), waarin de werkzaamheden en de bedrijfsapplicatie worden toegelicht. Deze motivatie kan tijdens het interview worden besproken indien je wordt uitgenodigd;
 • Je hebt ervaring met complexe ICT-gerelateerde verandertrajecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en een toelichting (max 0,5 A4), waarin de werkzaamheden en het verandertraject worden toegelicht;
 • Je hebt ervaring met een Prince 2, SCRUM of Agile werkwijze. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt minstens 3- 5 jaar relevante werkervaring met agile project,- en/of verandermanagement. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Je hebt ervaring met het testen van bedrijfsapplicaties. Dit dient duidelijk uit het cv te blijken;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als  tester met MS Visual Studio, C#, ASPX, .NET, PL SQL, Oracle SQL Developer, TFS, Jira, Postman. Dit dient duidelijk uit het cv te blijken;
 • Je hebt ruime ervaring als tester bij de overheid. Dit dient duidelijk uit het cv te blijken.

Wensen:

 • Je hebt kennis van de bedrijfsapplicatie Hermes. Dit dient duidelijk uit het cv te blijken;
 • Je bent in bezit van een Prince 2, SCRUM of Agile certificaat. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet, wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Je hebt ervaring bij de gemeente Amsterdam. Dit dient duidelijk uit het cv te blijken;
 • Je hebt ervaring met het Amsterdamse Erfpachtstelsel. Dit dient duidelijk uit het cv te blijken.

Competenties:

 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Analytisch vermogen;
 • Planmatig vermogen;
 • Communicatief;
 • Sterk in het bouwen van relaties.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-05-13 09:21:19

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden