Sectiemanager AMG | Amstelveen

Standplaats:

Amstelveen
Aanvraagnummer:
1719
Startdatum:
18-01-2018
Verwachte einddatum:
31-07-2018
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
22-01-2018 17:00
Contactpersoon Quest4:
Sebastiaan Zonneveld
Telefoonnummer:
0625054478

Functie omschrijving

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Al meer dan honderd jaar verzorgen zij de sociale regelingen in opdracht van de overheid. De organisatie is met haar dienstverlening van grote betekenis voor de hele samenleving. Alle achttien miljoen mensen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid zitten in het systeem en elke maand rekenen meer dan vijf miljoen klanten erop dat zij hun uitkering, zoals de AOW, de nabestaandenuitkering (ANW) of de kinderbijslag, op tijd ontvangen. Een belangrijke taak dus. Om een beeld te geven: De SVB keert jaarlijks ruim 33 miljard euro uit aan haar klanten door het verrichten van 46 miljoen transacties.

De IT afdeling AM Generiek is binnen de SVB verantwoordelijk voor het op tijd en  binnen budget leveren van nieuwe producten en diensten voor de bedrijfsvoering: HR, Finance, Communicatie, Juridische zaken, Strategie en Audit Dienst. Realisatie vindt plaats onder architectuur en conform afgesproken requirements, op basis van realistische prognoses en goed risicomanagement. De afdeling koopt in, ontwikkelt zelf en wijzigt software en houdt zich daarbij bezig met ontwerpen, bouwen, testen en het beheer van de ontwikkelstraten. Er is een projectportfolio opgesteld met daarin projecten die de afdeling oppakt en uitvoert voor de bedrijfsvoering van de SVB. Deze projecten moeten worden geïnitieerd door middel van analyses, afstemming met de klant, opstellen van requirements en beslisdocumenten waarna een projectmanager het overneemt.

Als Sectiemanager AMG ben je onderdeel van het management van de afdeling en daarmee verantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen van AMG. In 2018 heeft de afdeling een hoge ambitie op het gebied van organisatie veranderingen (Agile werken verder implementeren), verbeteren van de dienstverleningsprocessen en het uitvoeren van een uitdagende projectportfolio. Ten behoeve van deze ambitie zoekt de afdeling een extra sectiemanager die samen met het MT AMG de genoemde uitdaging oppakt.
De werkzaamheden zullen gericht zijn op oppakken van de projectinitiatieven, het verbeteren van de processen op de afdeling en het managen van klantvragen.

De belangrijkste taken bestaan uit:

 • De sectiemanager ondersteunt voor specifieke aandachtsgebieden de Afdelingsmanager als aanspreekpunt voor de business partners (HR, Finance, Juridische zaken, AuditDienst, Strategie en Externe betrekkingen, Dienstverlening en IT);
 • Vertaalt de IT-strategie naar heldere doelstellingen voor de afdeling, projecten en de individuele medewerkers;
 • Draagt zorg voor de ontwikkeling van de afdeling, samen met de andere MT leden;
 • Ondersteunt bij de jaarlijkse op te stellen begroting en bewaakt het toegekende budget;
 • Bewaakt het juiste gebruik van de afgesproken processen (waaronder ITIL 3 servicemanagement);
 • Stimuleert en ondersteunt innovatie initiatieven;
 • Pakt trajecten op die onvoldoende voortgang hebben en die management aandacht behoeven;
 • Heeft zitting in het MT – AMG

Functie eisen

Van de sectiemanager wordt academisch werk- en denkniveau verwacht. De sectiemanager heeft minimaal 2-5 jaar ervaring in management van teams en hoog gekwalificeerde professionals. Hij/zij heeft ruime ervaring en affiniteit met IT in het algemeen en agile werken in het bijzonder. Daarnaast heeft de kandidaat een doeners mentaliteit. Hij / zij werkt continue aan het realiseren van de doelstellingen met behoud van de relatie.

Functie-eisen en niveau

 • Academische opleiding richting Bedrijfskunde en / of IT en grondige kennis van IT -bedrijfsprocessen.
 • Ruime managementervaring binnen een IT-omgeving m.b.t. beheer en ontwikkeling van applicatie systemen en ondersteunende infrastructuur.
 • Ervaring in het aansturen van veranderingsprocessen en mobiliteit van medewerkers.
 • Analytisch vermogen
 • Ervaring in het aansturen van projecten, in het vlot trekken van vastgelopen trajecten en het realiseren van complexe IT doelstellingen
 • Technische en bedrijfskundige affiniteit
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Informatiemanagement of bijdragen aan Informatiestrategie en -planning
 • Prince2, ITIL gecertificeerd en aantoonbare ervaring met Agile is een pre

Gedragscompetenties:

 • Samenwerken / teamplayer: draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen functioneel belang aanwezig is. Stimuleert samenwerking binnen en buiten het eigen team, zoekt zelf de samenwerking binnen SVB door op alle niveaus de noodzakelijke netwerken te onderhouden;
 • Verandervermogen: maakt zich meester van nieuwe informatie en past deze effectief toe
 • Zelfinzicht: zoekt actief naar persoonlijke feedback. Stel zich kwetsbaar op. Laat zien over een reëel inzicht in de eigen sterk en zwakke punten te beschikken.
 • Samenbindend leiderschap: het geven van richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen van doelen. Het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden.
 • Resultaatgerichtheid: Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en resultaten. Continu kennis nemen van de situatie en optreden als de situatie daar om vraagt.
 • Creativiteit: komt met oorspronkelijke oplossingen voor problemen die met de functie verband houd. Bedenkt nieuwe werkwijzen ter vervanging van een traditionele aanpak en /of benadering.
 • Doelgericht besturen: Formuleren en uitdragen van heldere en operationele doelen en deze als leidraad nemen voor het eigen handelen en aansturen en beïnvloeden van anderen.
 • Eigenaarschap: Verantwoordelijkheid nemen voor een bepaald resultaat en alle acties uitvoeren die nodig zijn om dat resultaat te behalen.
 • Klantgerichtheid: onderzoekt wensen en behoeften van de klant/gebruiker en handelt hiernaar.
 • Organisatiesensitiviteit: onderkent de invloed van en gevolgen van eigen beslissingen en handelen op andere onderdelen van de organisatie, weet waar de gevoeligheden kunnen liggen, vermijdt ivoren toren gedrag
 • Onafhankelijkheid: onderneemt acties die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om anderen een plezier te doen. Durft een eigen koers in te zetten en daaraan vast te houden.

Kandidaat gaat akkoord met het afgeven van cq onderzoek naar een verklaring omtrent gedrag.

Aanvullende informatie

VOG-criteria 11,12 en 13.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sebastiaan Zonneveld bereikbaar op het nummer: 0625054478. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-01-18 15:53:56

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden