Security Officer | Den Haag

Deze opdracht kun je ook doen via een arbeidsovereenkomst met Quest4.

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2021-1698
Startdatum:
02-08-2021
Verwachte einddatum:
02-08-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
26-07-2021 08:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar een Security Officer renovatie Binnenhof op basis van 36 uur per week.

Opdrachtgever:
Wil jij mee helpen bouwen aan de informatiebeveiliging van het Rijksvastgoedbedrijf en de
projecten die zij uitvoert? Zie jij het als een uitdaging om informatiebeveiligingsrisico’s van de gehele vastgoedketen – van opdrachtgever tot opdrachtnemer – te managen en te vertalen naar maatregelen voor de mens, procedures en techniek? Ben jij een echte teamspeler, maar vind jij als vooruitgeschoven informatiebeveiligingspost ook snel je weg in een projectorganisatie? Dan is het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar jou! Met de grootste vastgoedportefeuille van Nederland in beheer is het Rijksvastgoedbedrijf een échte uitvoeringsorganisatie met veel interessante projecten voor bijvoorbeeld kazernes, ministeries en gevangenissen.

Het goed kunnen organiseren van risicomanagement en de vertaling naar maatregelen, zowel
binnen het Rijksvastgoedbedrijf als in de hele vastgoedketen die daaronder hangt, is daarbij een grote uitdaging voor het team Integrale Beveiliging en Privacy (IB&P). Het is jouw belangrijkste taak om onze organisatie hier verder in te ondersteunen. Dit doe je door in gesprek te gaan met onze klanten, met onze interne organisatie, maar ook met onze opdrachtnemers. Als Security Officer ben je een echte vraagbak op het gebied van informatiebeveiliging. Jij bent bekend met de gehanteerde normenkaders binnen de overheid (bijv. ISO27001/2, BIO, VIR, VIR-BI, ABDO) en weet hoe je deze in moet zetten. Jouw blik reikt echter verder dan normen. Je hebt een scherp oog voor dreigingen en kwetsbaarheden en weet hoe je hierop moet acteren.Positie De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het team IB&P van het Rijkvastgoedbedrijf. Het team IB&P is onderdeel van het CIO-Office welke onder de directie P&P valt. Binnen het CIO-Office zijn alle CIO-deelstelsels (Architectuur, Integrale Beveiliging & Privacy, Project Portfolio Management, Informatiehuishouding, Life Cycle Management en data(management)) opgenomen.

De kandidaat voert op tactisch-operationeel niveau zelfstandig taken uit en legt hiërarchisch
verantwoording af aan de CISO. De kandidaat voert zijn taken gezamenlijk uit binnen een team van 5 informatiebeveiliging adviseurs en 1 privacy officer.Bijzonderheden Mogelijk vallen gedurende de opdracht taken onder een vertrouwelijk karakter die een AIVD screening-B vereisen. De kandidaat moet zich akkoord verklaren met deze mogelijke screening om voor de opdracht in aanmerking te komen.

De kandidaat dient het omgaan met vertrouwelijke zaken in houding en gedrag te ondersteunen en uit te dragen. Privacy is een integraal onderdeel van beveiliging. Ondanks dat binnen IB&P een privacy officer aanwezig is, wordt van de kandidaat verwacht in redelijke zelfstandigheid Privacyvraagstukken op te kunnen pakken. IB&P is een continu verbeterproces. Het kent vele facetten op organisatie, proces, logisch- en technisch niveau. Een security officer is in staat voor IB&P de samenhang, het belang en de impact voor de bedrijfsdoelen van deze facetten te bepalen en dit voor de business stakeholders inzichtelijk te maken.

Taken:

 • Opstellen van risicoanalyses, het inschatten van mogelijke schade en/of dreigingen en advies uitbrengen over passende maatregelen en/of restrisico’s;
 • Kwalificeren- en kwantificeren van risico’s in bedrijfsprocessen en het adviseren over de meest geschikte maatregelen, binnen de gestelde kaders en beleid;
 • Bestaande IV-processen en oplossingen onderzoeken zodat verbeteringen/innovaties bepaald kunnen worden en het opstellen van aanbevelingen hiervoor;
 • Het onderzoeken van inbreuken op de beveiliging, nemen van correctiemaatregelen en bewaken van de opvolging;
 • Opzetten van en adviseren over plan-do-check in werkprocessen;
 • In gezamenlijkheid met collega’s opstellen van beleid, richtlijnen en uitvoeringsplannen;
 • Organiseren en borgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens die zijn opgeslagen in de informatiesystemen;
 • Het verhogen van de zelfredzaamheid van RVB op het gebied van IB&P door bij te dragen aan de IB&P-kennisbank en deze kennis om te vormen tot pragmatische hulpmiddelen;
 • Bevorderen van bewustwording bij stakeholders t.a.v. van risico’s en geldende beheersmaatregelen.

Competenties en vaardigheden:

 • Risicoanalyse opstellen, hieruit adviezen vormen en deze overtuigend presenteren;
 • Het gebruik maken van specifieke kennis, externe standaarden en best practices;
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en hiernaar handelen;
 • Adequaat kunnen omgaan met gevoelige gegevens;
 • Optimaal afstemmen van activiteiten en resources;
 • Verantwoording nemen voor de eigen activiteiten;
 • Werken binnen de vastgestelde randvoorwaarden;
 • Begrijpen en toepassen van PDCA en volwassenheidsniveaus in processen.

 

 

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je beschikt over een diploma op HBO niveau, aangevuld met certificering CISSP en/of CISM en/of CRISC;
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in informatiebeveiliging;
 • Je beschikt over toegepaste kennis van ISO 27001 en/of BIO;
 • Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van advies en toetsing van informatiebeveiliging;
 • Je beschikt over VGB-B of is bereid mee te werken aan een veiligheidsonderzoek.

Wensen:

 • Je hebt kennis van ISO 27001/BIO;
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever;
 • Je hebt affiniteit met Privacy.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-07-22 09:16:18

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

contactpersoon:

Winhold Bartelink

Bel me nu!

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden