Pitstop voor succes
ICT detachering & recruitment

Senior productmanager | Den Haag

Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
1908
Startdatum:
26-03-2018
Verwachte einddatum:
31-12-2020
Aantal uur per week:
40
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
15-03-2018 12:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functie omschrijving

Als senior productmanager heb je een leidende (maar niet leidinggevende) rol in de ontwikkeling en het gebruik van het product MijnOverheid. Centraal binnen de functie staat het proces van productontwikkeling. Als productmanager fungeer je daarbij als product owner. Je volgt de relevante ontwikkelingen, inventariseert de wensen van afnemers,
gebruikers en interne (ontwikkel- en beheer)organisatie, faciliteert de afweging tussen behoeften en middelen, en beheert een bijbehorende product¬portfolio en hoofdlijnenplanning. Heldere (externe en interne) communicatie zijn daarbij essentieel. Omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit zijn kerncompetenties. Je stelt het perspectief van de gebruiker steeds centraal, maar hebt ook een goed gevoel voor de belangen van de afnemers. Je bent daarbij uitstekend op de hoogte van de eOverheid-brede ¬ontwikkelingen. Een andere kerncompetentie is je vermogen om snel te schakelen: tussen lange en korte termijn, functioneel en technisch, interne en externe organisatie. 

In je functie als senior productmanager voer je de volgende taken uit:

Positionering en strategie-ontwikkeling:

 • Signaleren van voor MijnOverheid relevante bestuurlijke en technologische ontwikkelingen;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een breed gedragen visie op het product; 
 • Bijdragen aan de positionering van de Berichtenbox, die in de loop van 2018 wordt ontkoppeld van MijnOverheid als eigenstandige eOverheid-voorziening;
 • Bijdragen aan een eOverheid-brede en MijnOverheid-specifieke architectuur;
 • Bewaken van de juridische kaders van MijnOverheid en bijdragen aan de in ontwikkeling zijnde eOverheid-wetgeving.

Ontwikkelproces:

 • Het inventariseren en (doen) prioriteren van de doorontwikkelbehoeften vanuit burgers, afnemers en interne
  organisatie;
 • Het vertalen hiervan naar een meerjarige roadmap en productjaarplan;
 • Het (doen) uitwerken van releasevoorstellen en -kalenders en afstemmen daarvan met interne en externe stakeholders;
 • Het (doen) uitvoeren van SCOPAFIJT-brede impactanalyses;
 • Deelname aan het (agile/scrum) ontwikkelproces vanuit het belang van burgers en afnemers;
 • Het toezien op de realisatie hiervan en het rapporteren hierover.

Afstemming, rapportage en communicatie:

 • Het als product owner fungeren als stakeholder namens burgers en afnemers;
 • Secretariaat van de Afnemersraad MijnOverheid en deelname aan andere relevante externe overleggen;
 • Het opstellen/wijzigen van opdrachtbrieven en de interne en externe hoofdlijnenrapportages hierover;
 • Fungeren als liaison/opdrachtgever voor de communicatieadviseur.

Achtergrond opdracht: 
Je domein is breed: van functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en communicatie tot architectuur, juridische vormgeving en kwaliteitsmanagement. Als productmanager ben je daarbij een spin in een inhoudelijk en procesmatig complex web van opdrachtgever(s), afnemers (overheids-organisaties), gebruikers (burgers), beheerders, ontwerpers, architecten, projectmanagers, ICT-experts, juristen, helpdesk en communicatie-adviseurs. De senior productmanager vervult de meer strategische taken binnen een team met meerdere productmanagers, waarbij hij met name zorg draagt voor de langetermijn ontwikkeling en de integrale samenhang en consistentie van het product. De precieze taakverdeling binnen het team is mede afhankelijk van het profiel van de kandidaat.

Organisatorische context en cultuur:
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.
Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden. 

De afdeling Portaaldiensten is de product/dienstafdeling die MijnOverheid )incl. Berichten¬box) door¬ontwikkelt en
beheert. De afdeling bestaat uit twee teams: 

Levering:

Het team levering is verantwoordelijk voor de levering van producten/diensten conform afspraken (opdrachtbrieven, SNO’s, jaarplannen);
– Beheer en exploitatie, incl. productiebesturing en capaciteitsmanagement;
– Leveranciersaansturing;
– De juridische onderbouwing van de producten/diensten en compliance.

 Productontwikkeling:

Het team productontwikkeling is verantwoordelijk voor: 
– Beheren van bestaande relaties en de acquisitie van nieuwe producten;
– Lifecycle management (doorontwikkeling, inbeheername, uitfaseren);
– Ontwikkelen van nieuwe diensten met gestandaardiseerde bestaande deelproducten (verbreding);
– Domein- en transitiemanagement (ketenimplementatie).

Functie eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring als productmanager en/of product owner;
 • Ervaring met change en releasemanagement, bij voorkeur in een agile/scrum- omgeving;
 • Uitstekende bestuurlijke sensitiviteit, met name op het snijvlak van beleid en uitvoering;
 • Kunnen samenwerken in een complexe en dynamische omgeving;
 • Conceptueel en strategisch kunnen denken;
 • Omgevingsbewust en klantgericht;
 • Resultaatgericht en pro-actief
 • Goed kunnen schakelen en prioriteren;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling;
 • Kennis /ervaring op gebied van gepersonaliseerde web portals.

Professionele kennisgebieden: 

 • Professional ITSM Alignment of IT and the Business (ISO 20000);
 • ITIL Service Design;
 • ITIL Service Offerings and Agreements.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands
 • In word
 • Maximaal 5 pagina’s.

Intakegesprekken vinden plaats op 19 en 20 maart as. 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2018-03-13 12:43:34Aanmelden voor functie

Aanmelden voor functie
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 67.11MB
Status : Gesloten

Zoek opdrachten via Quest4

Aanmelden Job Alert

Plaats een opdracht op Quest4

Plaats een opdracht