Servicedesk Medewerker | Den Haag

Werkniveau:
Medior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0650
Startdatum:
24-06-2019
Verwachte einddatum:
24-01-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
3 Jun 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding op zoek naar een Servicedesk Medewerker voor 32-36 uur per week. 

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
In het kader van de Rijksbrede aanpak van fraude wordt Financial intelligence gebruikt om criminele geldstromen en vermogen in beeld te brengen om criminele feiten te achterhalen en criminele winsten af te pakken, ten behoeve van de ontmanteling van criminele organisaties. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt er verder gewerkt aan het verbeteren van het opvraagproces van identificerende gegevens bij banken. Het resultaat is het Verwijzingsportaal bankrekeningen (VB) dat in de loop van 2019 rechtstreekse zal worden aangesloten op de Bijzondere Opsporings-bevoegdhedenkamer van het OM, de Nationale Politie en de Bijzondere Opsporingsdiensten.

Doel van het VB is het efficiënt verkrijgen van betrouwbare en volledige informatie over identificerende bankrekeninggegevens van personen die van strafbare feiten worden verdacht van alle in Nederland gevestigde banken. Opsporingsdiensten en de belastingdienst kunnen op uniforme wijze gegevens opvragen mits de opsporingsambtenaar toestemming heeft van de hulpofficier van Justitie.
Het VB-portaal levert een bijdrage aan het voorkomen en opsporen van fraude, (criminele) vermogens, misbruik met toeslagen door de Belastingdienst en andere vormen van criminaliteit waardoor het opleggen van financiële maatregelen en sancties door de daarvoor bevoegde opsporingsdiensten efficiënter kan plaatsvinden. Door het gebruik van het VB worden aanzienlijke verbeteringen verwacht in effectiviteit en snelheid van de opsporing. Tevens zal er een kostenbesparing voor zowel overheidsdiensten als banken mee worden gerealiseerd.

Doel van het inhuren van expertise:
Het project VB heeft per direct behoefte aan een servicedesk medewerker. De geschikte kandidaat is klantgericht, proactief, flexibel en administratief georganiseerd die zowel goed in teamverband als zelfstandig kan opereren. De kandidaat levert graag een bijdrage levert aan een efficiënte, veilige en betrouwbare informatie uitwisseling binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Beschrijving van de werkzaamheden:
Als medewerker van de Servicedesk IBO draag je bij aan het primaire proces van het ICT project Verwijzingsportaal Bankgegevens (Project VB). Je hebt intensief klantcontact met het bedrijfsleven (banken), opsporingsdiensten rondom ICT implementatie werkzaamheden en werkt samen met de VB projectmedewerkers en je collega’s van het IBO. Je wordt ingezet op een technisch implementatieproces waarbij de circa 55 banken in Nederland een automatische koppeling moeten realiseren met het thans gerealiseerde Verwijzingsportaal. Deze banken dienen zich te kwalificeren middels een vastgesteld Work Flow proces waarbij (juridische) documenten worden verstuurd, uitgevoerde activiteiten geregistreerd en wordt teruggekoppeld vanuit- en naar de Service desk. Kwaliteitscontrole, signalering, registratie, advisering en rappelwerkzaamheden zijn daarbij de belangrijkste aspecten van deze functie in een omgeving waarbij met vertrouwelijke informatie wordt gewerkt. De kandidaat heeft discipline en laat zich typeren als flexibel, klantgericht, administratief geordend en vooral communicatief vaardig. Je hebt bewezen dat je bovenstaande kwaliteiten in de praktijk hebt kunnen aanwenden om kwalitatief goede resultaten op je vakgebied neer te zetten.

Verantwoordelijkheden:
De kandidaat is primair verantwoordelijk voor:

 • Het te woord staan van interne en externe klanten in het kader van het implementatieproces;
 • Registreren van alle stappen uit het implementatieproces en het oppakken van de bijhorende acties op gebied van registreren, informeren, rappelleren en doorverwijzen.

Resultaatgebieden:
Een up tot date informatie systeem waarmee :

 • Het implementatieproces kan wordt gestuurd;
 • De interne en externe klanten optimaal gefaciliteerd zijn zodat actiepunten tijdig kunnen worden opgepakt waardoor het implementatieproces qua voortgang op schema blijft.

Uit te voeren taken:
Als servicedesk medewerker ben je lid van het IBO-service desk van Justid en staat volledig ten dienste van het ICT implementatie deelproject Verwijzingsportaal Bankgegevens. Je focus ligt op het aansluitproces van de banken voor het VB-project.

Je taken zijn:

 • Informatie verzamelen, controleren op volledigheid, classificeren, prioriteren in het (workflow) registratiesysteem (TOP-desk) van het ICT implementatieproject Verwijzingsportaal Banken (VB);
 • Rapporteren over de voortgang, signaleren en opvolgen van rappelacties bij onvolledige of (bij dreiging van) het te laat opleveren van de benodigde informatie;
 • Ondersteunen van de klanten op gebied van FAQ beantwoording en volgens protocol doorverwijzen naar de juiste 2e lijn afhankelijk van de technische aard van het problematiek;
 • Controles op volledigheid van ICT gerelateerde documenten, overeenkomsten en de benodigde follow up waarvoor verband gelegd moet worden tussen de aspecten van het Implementatieproces van ICT projecten en het juridische aandeel daarin;
 • Het beheren van het digitale archief ten behoeve van het VB-project waaronder dossiervorming en het actueel houden van het relatiebestand.

Wat valt binnen de scope van de opdracht:

 • Beheer en onderhoud van het Top desk systeem ten behoeve van het project Verwijzingsportaal Bankgegevens.

Wat valt buiten de scope:

 • De overige systemen die bij IBO worden beheerd waarvoor ook Service desk werkzaamheden voor worden verricht.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • VOG: Bij een eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven. De VOG is organisatie specifiek én heeft betrekking op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Je bent bereid tussen 10 juni en uiterlijk 1 juli 2019 met de opdracht te starten;
 • Beschikbaar voor gemiddeld minimaal 32 uur en maximaal 36 uur per week waarbij wordt gerouleerd in de aanvangstijden (bloktijden van 7:30 uur tot en met 17:30 uur;
 • Je accepteert dat in de periode tot en met augustus 2019 niet langer dan 1 week aaneengesloten verlof opgenomen kan worden;
 • Voldoet qua opleiding aan minimaal één van de twee eisen:
  – Minimaal een afgeronde MBO-BA opleiding of vergelijkbare opleiding;
  of
  – MBO werk- en denkniveau die in de afgelopen 5 jaar zijn uitgevoerd.
  Dit onderbouw je aan de hand van minimaal 2 verschillende betrekkingen binnen de bovengenoemde periode. Je dient in 2 gevallen een extra toelichting te geven, deze zijn: 1 Indien je een diploma hebt dat vergelijkbaar is met MBO-BA, of 2 Indien je aan de eis voldoet zoals aangegeven onder de 2de bullit. Deze toelichting dient te worden toegevoegd en beslaat maximaal 400 woorden;
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het onbevreesd klanten telefonisch te woord staan, weet met een luisterend oor door te vragen en tijdig onderscheid te maken wanneer de vraag eigenhandig volgens het FAQ protocol afgehandeld kan worden of moet worden doorverwezen naar de 2 lijn;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met geautomatiseerde registratie systemen van het type Planon, TOP-desk of vergelijkbaar. Een extra toelichting is verplicht indien de ervaring met een vergelijkbaar systeem is opgedaan of de ervaringseis met Planon en Top desk niet wordt gehaald. Je dient in dat geval per opdracht of dienstbetrekking een korte toelichting te geven waaruit blijkt dat het systeem vergelijkbaar is met Planon of TOP desk. Tevens geef je aan welke functionaliteiten je daarvan hebt gebruikt. Deze omschrijving dien je toe te voegen en beslaat per relevante dienstbetrekking of projectopdracht maximaal 250 woorden en in zijn totaal maximaal 2 A-4;
 • Minimaal 2 jaar ervaring in functies waarbij in belangrijke mate aan de hand van detailplanningen is gewerkt. Je dient per opdracht of dienstbetrekking een korte toelichting over het werken met detailplanningen te geven. Deze omschrijving dient te worden toegevoegd en beslaat per relevante dienstbetrekking of projectopdracht maximaal 250 woorden en in zijn totaal maximaal 2 A-4;
 • Je hebt een gemiddeld of gevorderd vaardigheidsniveau voor wat betreft het gebruik van Excel, Word als Outlook. Indien je van 1 of meer van deze applicaties het gevraagde ervaringsniveau mist dan dient je deze vraag met “Nee” te beantwoorden;
 • Minimaal 2 jaar ervaring in functies waarbij je in teamverband hebt gewerkt. Je dient per opdracht of dienstbetrekking een korte toelichting over het werken in teamverband te geven. Deze omschrijving dien je toe te voegen en beslaat per relevante dienstbetrekking of projectopdracht maximaal 250 woorden en in zijn totaal maximaal 2 A-4;
 • Minimaal 1 jaar ervaring met ICT projecten waarbij informatie verzameld-, op volledigheid gecontroleerd, geclassificeerd en geprioriteerd moest worden en in een (work flow) registratiesysteem vastgelegd;
 • Je bent beschikbaar op 6 juni aanstaande voor een intake gesprek. 

Wensen:

 • Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt met het werken tijdens piekmomenten waarbij u accuraat en resultaatgericht blijft, knelpunten signaleert en deze opvolgt. Dit dient aantoonbaar per dienstbetrekking uit het CV gehaald te kunnen worden;
 • Aantoonbaar minstens 1 jaar uitgebreide ervaring met specifiek TOP-Desk;
 • Minstens 1 jaar aantoonbaar kennis en ervaring met de toepasbaarheid van de principes van de AVG en bent omgevingsbewust in relatie tot het (mogen) verstrekken van vertrouwelijke informatie. Dit dient duidelijk in het CV beschreven te zijn;
 • Je hebt ministens 2 jaar aantoonbare ervaring met het beheren van het digitale archief waaronder dossiervorming en het actueel houden van het relatiebestand;
 • Geef aan wanneer je beschikbaar bent voor deze functie. 

 

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-05-28 06:08:03

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden