Strategisch adviseur Datagedreven Werken | Almelo

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Almelo
Aanvraagnummer:
A2020-0217
Startdatum:
04-05-2020
Verwachte einddatum:
04-09-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
16 Apr 2020 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functieomschrijving

Quest4 is voor de Justitiële Informatiedienst op zoek naar een Strategisch adviseur Datagedreven Werken. Het gaat om circa 24 uur per week. 

De Strategisch Adviseur Datagedreven Werken heeft minimaal de volgende werkzaamheden: Zwaartepunt van de opdracht is het innovatiegericht inkooptraject uitschrijven en uitvraag begeleiden. Daarbinnen is ruimte voor onderzoeksvragen, kennisdeling, opbouw, etc. Aanpalende ontwikkelingen waar u een bijdrage aan levert: – CDO functie uitschrijven – CDO office inrichten.

Beschrijving Opdrachtgever:
Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid is de dienstverlening van Justitiële Informatiedienst breed ondersteunend aan de werkprocessen van de ketenpartners. De Justitiële Informatiedienst zorgt voor een betrouwbare stroom van data en dat gegevens duurzaam digitaal beschikbaar zijn; op tijd, op maat en op niveau. Omdat wij met alle ketenpartners te maken hebben, hebben wij een verbindende en cruciale rol in de informatievoorziening. De Justitiële Informatiedienst zorgt ervoor dat de partners binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid tijdig over de juiste en volledige (persoons- en zaaks) informatie kunnen beschikken: cruciale informatie op het juiste moment. Op die manier draagt de Justitiële Informatiedienst bij aan rechtvaardigheid en dat de ene hand van Justitie weet wat de andere doet. En die cruciale rol van informatiespecialist spelen we, naast de strafrechtketen, ook in de Jeugd- en Migratieketen. Dat maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

De Justitiële Informatiedienst is een zelfstandige taakorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Beschrijving directie/afdeling:
De directie Ketenstrategie is één van de directies (in oprichting) binnen de Justitiële Informatiedienst die invulling geeft aan bovenstaande verantwoordelijkheid door de strategische sterkte van de Justitiële Informatiedienst te vergroten, in- en extern het ontwikkelen en realiseren van strategische ketendoelstellingen uit te dragen en te realiseren. Dit doet zij door richtinggevend het gesprek te beïnvloeden binnen de justitiële ketens.

Met de directie Ketenstrategie i.o. vertalen we de maatschappelijke ambitie van de ketenpartners naar de opgave van de Justitiële Informatiedienst, waarbij we focus aanbrengen via drie clusters:

1. Strategie, Data & Kennis; is verantwoordelijk voor het proces van analyseren, ontwikkelen, plannen, monitoren en bijsturen van de (keten)strategie. Het realiseren van een Data strategie door ontwikkelen data office (door Chief Data Officer). Systematisch kennisdeling en –ontwikkeling van bedrijfsspecifieke kennis vanuit onderzoek vanuit permanente verbinding met de kennisintensieve wereld om ons heen (wetenschap, industrie, bedrijfsleven, topconsultancy bedrijven) door extern strategisch advies in te richten (door Chief Scientific Officer)’ en Justid Academy door te ontwikkelen.

2. Architectuur en Consultancy; geeft antwoord op de ‘hoe’-vraag. Architectuur stelt toekomstscenario’s op en maakt de impact van de voorgenomen wijzigingen inzichtelijk. Bij strategie-implementatie draagt het de verantwoordelijkheid voor het aanbrengen en bewaken van de samenhang.

3. Informatie- en accountmanagement; geeft antwoord op de ‘wat’-vraag. Wat is de impact van een (beleids)wijziging voor de organisatie en klanten/afnemers; is het nodig iets aan te passen? Proactief de klantwensen vertalen in concrete resultaten. De drie clusters vormen gezamenlijk de office of the CIO.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
De Justitiële Informatiedienst beoogt en innovatiegericht inkoop traject op te starten om te komen tot concrete slimme oplossingen op het terrein van datagedreven werken. Daarin wil de Justitiële Informatiedienst onder eigen regie, open en slagvaardig met marktpartijen, kennisinstituten en ketenpartners samenwerken en zelf ook expertise en kennis opbouwen. Deze samenwerking moet ruimte bieden om oplossingen neer te zetten, onderzoek te doen, workshops en lezingen te houden, zonder dat op voorhand voor de oplossing, kennisontwikkeling en -deling betaald moet worden (voor in gebruik name van slimme oplossingen).

Zwaartepunt van de opdracht is het innovatiegericht inkooptraject uitschrijven en uitvraag begeleiden. Daarbinnen is ruimte voor onderzoeksvragen, kennisdeling, opbouw, etc.

Functie-eisen en wensen

Harde eisen:

 • VOG; Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Geheimhoudingsverklaring; Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 24 uur per week voor de duur van het project (minimaal 4 maanden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend);
 • Je hebt een afgeronde HBO en/of WO opleiding;
 • Je overlegt indien je wordt uitgenodigd voor het Interview een kopie van het betreffende diploma’s;
 • Je beschikt over aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van slimme oplossingen (op het vlak het ontsluiten van inzichten voor professionals uit de ketens van JenV vanuit het systematisch, verzamelen, beheren, analyseren en interpreteren van (keten)data (datagedreven werken);
 • Je maakt een persoonlijke motivatie waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie en wat je voor ons zou kunnen en willen betekenen.

Wensen:

 • Je bent beschikbaar binnen 3 weken;
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring met het werken in een politiek en bestuurlijk gevoelige omgeving. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Je beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met het managen van een veranderproces;
 • Je hebt ervaring (>= 6 maanden) met het samenwerken met marktpartijen, kennisinstituten en ketenpartners uit de JenV ketens;
 • Je hebt ervaring (>=1 project) met innovatiegericht inkopen.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-04-09 10:16:48

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden