Strategisch adviseur Nederlandse Peppolautoriteit | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2020-0722
Startdatum:
18-01-2021
Verwachte einddatum:
31-12-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
28 Dec 2020 10:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor Logius op zoek naar een Strategisch adviseur Nederlandse Peppolautoriteit op basis van 36 uur per week. 

Je werkt in een zowel Nationale als Internationale omgeving waarbij naast Logius de, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland en Agentschap Telecom betrokken zijn. Je stemt af en adviseert zowel binnen de NPa als naar stakeholders over de Peppol standaarden en het afsprakenstelsel en schrijft mee aan RFC’s, roadmaps en adviezen over Peppol / de NPa. Op Internationaal niveau binnen OpenPeppol (werkgroepen) vertegenwoordig je de NPa en werk je samen met andere Peppolautoriteiten aan het verder door ontwikkelen van OpenPeppol en Peppol. Het doel van OpenPEPPOL is om Europese bedrijven in staat te stellen gemakkelijk elektronisch zaken te doen met Europese kopers in de private en publieke sector t.b.v. hun inkoopprocessen. Daarbij wordt in Nederland gebruik gemaakt van de Nationale standaard NLCIUS. Deze laatste moet worden toegepast op de verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer.

Van jou wordt verwacht niet alleen goed te kunnen samenwerken met de NPa, maar ook de NPa te vertegenwoordigen in het internationale speelveld van Open Peppol. Je bent in staat om op inhoudelijk niveau de (vaak ook technische) input van de NPa op (inter)nationaal niveau in te brengen en weet de vertaling van de output naar de NPa inzichtelijk te maken. M.a.w. je weet de business vertaling namens de NPa te maken. Implicaties voor Logius scherp hebben, nauwe samenwerking met de eprocurment tak van CvS.

Achtergrond opdracht:
Peppol is een digitale infrastructuur en afsprakenstelsel om op eenvoudige wijze elektronische gegevens uit te wisselen. Het beheer en onderhoud van Peppol ligt bij OpenPeppol. De internationale stichting OpenPeppol is de coördinator van het (inmiddels) wereldwijde afsprakenstelsel en de beheerder van de diverse standaarden en bouwblokken die de infrastructuur mogelijk maakt. OpenPeppol delegeert haar taken naar een nationale Peppolautoriteit. In Nederland wordt deze taak uitgevoerd door de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa).

Organisatie:
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kosten- besparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding in de richting van informatie of Informatievoorziening;
 • Kennis van de Europese Norm (EN)16931 voor toepassing van NLCIUS in Nederland en kennis van NLCIUS;
 • Kennis van de UBL standaarden: XSD, SCH, XSLT en de Peppol BIS standaard;
 • Je kunt je weg vinden binnen OpenPeppol en de Peppol werkgroepen en bent in staat de input en output te vertalen naar afspraken;
 • Aantoonbare ervaring met het adviseren van organisaties die zich op het snijvlak van publiek – privaat bevinden;
 • Je beheerst de Engelse taal goed, vooral op het gebied van technische specificaties ( 1 jr);
 • Je hebt ervaring en affiniteit met publiek-private samenwerking en oog voor de belangen van de verschillende partijen, waaronder overheid en markt. Je weet hierbij de vertaling te maken naar concrete adviezen, roadmaps, etc. ( 7 jr);
 • Je kunt zowel op nationaal als internationaal adviseren en adviezen opstellen en je bent in staat om complexe vraagstukken te vertalen naar zowel de werkgroepen als het Npa team.( 5 jr);
 • Je bent in staat het NPa belang hoog op de verschillende agenda’s te krijgen en te houden ( 7 jr).

Wensen:

 • Competenties: – Samenwerken; – Zelfstandig; – Verbinder; – Politiek –en bestuurlijke sensitiviteit; – Nauwkeurig; – Zelfstandig maar weet ook wanneer hij/zij hulp moet inschakelen;
 • Je bent wendbaar en flexibel. Je kunt goed variëren in je de wijze waarop je zaken aanpakt. Daarbij verlies je jouw doelstellingen niet uit het oog;
 • Je voelt je sterk verbonden met de publieke taak van Logius en hecht belang aan een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven;
 • Je krijgt mensen in beweging en kunt jouw belang ook behartigen, ook bij sterk tegenspel;
 • Je bent in staat het NPa belang hoog op de verschillende agenda’s te krijgen en te houden;
 • Je schakelt eenvoudig van operationeel naar tactisch en strategisch niveau;
 • Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-12-22 15:00:44

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden