System Engineer Security Diensten | Den Haag/ Apeldoorn

Werkniveau:
Medior
Standplaats:

Den Haag/ Apeldoorn
Aanvraagnummer:
A2019-0877
Startdatum:
30-09-2019
Verwachte einddatum:
30-03-2020 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
17 Sep 2019 10:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Wij zijn voor Logius op zoek naar een System Engineer Security Diensten voor 36 uur per week. 

Opdrachtbeschrijving:
Logius zoekt voor het programma eID een system engineer security diensten. Het programma eID bestaat uit verschillende projecten, waaronder het Project Realisatie Routeringsvoorziening, dat – prestatiedoelstelling van de opdracht bijdraagt aan de versterking van het Nederlandse eID landschap. Voor de technische realisatie van de Routering voorziening wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde Identity Bridge. Via Identity Bridge kunnen gebruikers geauthentiseerd worden voor de toegang tot diverse toepassingen. De bridge is gebouwd rond het product PingFederate dat wordt beheerd door de Belastingdienst. Na een inmiddels succesvol afgeronde pilot wordt nu gewerkt aan het in productie nemen van de Routeringsvoorziening. Om dit te kunnen realiseren (en vervolgens te kunnen beheren) is er behoefte aan uitbreiding van het team met een system engineer security diensten. Wat ga je doen?

 • Ontwerpen en realiseren van de productieconfiguratie;
 • Opbouwen van deze omgeving;
 • Testen van de omgeving;
 • Tijdens productie fase uitvoering van de diverse beheerprocessen, zoals incidenten oplossen, changes doorvoeren, zorgen voor de gewenste beschikbaarheid enz. De opdracht zal in Den Haag en deels in Apeldoorn (Belastingdienst) uitgevoerd worden. De intentie is dat – na een eerste inwerkperiode waarin je wordt getraind en begeleid – je inzet contractueel overgaat van Logius naar de Belastingdienst. De (deel)standplaats in Den Haag zal ook na overdracht gehandhaafd kunnen worden indien je dat wenst.

 Achtergrond opdracht:
De centrale doelstellingen van het programma eID zijn het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van de digitale toegang tot overheidsdienstverlening en het waarborgen van de continuïteit van het stelsel van elektronische identificatie. Partijen binnen de overheid of met een taak in het publieke domein (‘dienstverleners’) met elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven zien zich gesteld voor een aantal wettelijke verplichtingen: —De Europese eIDAS-verordening legt deze partijen per september 2018 de verplichting op om (onder voorwaarden) ook inlogmiddelen uit andere lidstaten te accepteren. —De wet Digitale OverheidI, welke in voorbereiding is, verplicht dienstverleners om de toegelaten burger- authenticatiemiddelen te ondersteunen, publiek danwel privaat. Dienstverleners hebben aangegeven ontzorgd te willen worden voor deze verplichtingen, zodat zij niet op meerdere partijen moeten aansluiten, om daarmee aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Zij willen bij voorkeur één technisch koppelvlak, één contract en één factuur. Hiervoor is de Routeringvoorziening in het leven geroepen.

Organisatorische context en cultuur:
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel eenbetere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau (relevant aan de opdracht);
 • Meer dan 3 jaar kennis van Unix (Linux Redhat);
 • Kennis van Identity Management Tooling;
 • Kennis van algemene werking van web applicaties, zoals: -de werking van cookies en redirects;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk);
 • Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling als schriftelijk). Met name het technisch taalgebruik (specifiek). 

Wensen:

 • Zelfstandig en analytisch;
 • Kan onder tijdsdruk werken en neemt verantwoordelijkheid;
 • Tonen van creativiteit bij probleem oplossing;
 • Enige ervaring met webontwikkeling, enige kennis van het programmeren in java;
 • Enige kennis van SAML, OpenID Connect, Oauth;
 • Ervaring met Ansible, Splunk;
 • Kennis van Agile/ SAFe is een pre;
 • Ervaring met werken bij de rijksoverheid.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-09-10 13:49:17

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden