Technisch Beheerder (2 FTE) | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0412
Startdatum:
01-05-2019
Verwachte einddatum:
01-08-2020
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
3 Apr 2019 9:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor Justid op zoek naar 2 Technisch Beheerders voor 36 uur per week. 

Beschrijving werkzaamheden:

 • Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen;
 • Werken aan de doorontwikkeling en verbetering van de Federatieve Service;
 • Bewaken van de stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de Federatieve Service;
 • Onderhouden van documentatie.

Federatieve service:
Om federatieve toegang mogelijk te maken heeft de Justitiële Informatiedienst in opdracht van de Directie Informatievoorziening en Inkoop van het ministerie van Justitie en Veiligheid de Federatieve service ontwikkeld. De Federatieve service is een dienst waarmee de JenV ketenpartners, overige ambtenaren, burgers, bedrijven en beroepsgroepen op een veilige, vertrouwde en efficiënte wijze (één keer inloggen) kunnen federeren met (web)applicaties binnen en buiten JenV.

Taken en resultaatgebieden:
Als tactisch beheerder in het team van domein toegang draag je bij aan een nauwe samenwerking en overleg met de betrokken ketenpartners, je zorgt voor de aansluitingen, bewaking en verbetering ten aanzien van de ketenvoorzieningen en gerelateerde diensten. Het gaat hier met name om de Federatieve Service.

De Federatieve Service maakt het voor JenV-partijen eenvoudig om via inlogmiddelen digitale dienstverlening te ontsluiten voor ondernemers, burgers en JenV-partijen. Het gaat hier om inlogmiddelen als eHerkenning, DigiD, eIDAS en de verschillende AD’s van JenV. De Federatieve Service is een generiek bouwblok en kenniscentrum op het gebied van authenticatie.

De technisch beheerder is verantwoordelijk voor:
Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen en het beheren van de Federatieve service.

Wat valt buiten de scope?
Overige Justid applicaties, informatieanalyse en gegevensanalyse. 

Wat valt binnen de scope van de opdracht:
De Federatieve Service.

Beschrijving directie/afdeling:
De doelstelling van de afdeling Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is het uitvoeren van het operationele beheer van de infrastructuur, het technische beheer van de informatievoorziening en de informatieplanning van de Justitiële Informatiedienst.

Justid ondersteunt met EBV ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronisch informatie-uitwisseling. Daarnaast is verbetering van de informatiearchitectuur een continu proces van de afdeling.

Om ketenpartners te ondersteunen in de informatie-uitwisseling zijn verschillende VenJ ketenvoorzieningen beschikbaar. Voor de uitvoering van het (technisch) applicatie beheer zoekt de afdeling EBV van Justid de technisch beheerder, zoals in dit profiel nader beschreven. De technisch beheerder legt verantwoording af aan de manager van de afdeling EBV.

Beschrijving Opdrachtgever:
De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving

Wat is het integer en integraal persoonsbeeld?
Integer persoonsbeeld:
Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.

Integraal persoonsbeeld:
Het integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar in week 15 voor een intake gesprek;
 • VOG; Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Geheimhoudingsverklaring; Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week; 4 tot 5 dagen per week, verwachting 15 maanden duur project (uiterlijk 1 mei 2020);
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring op het gebied van beheer van ICT systemen (duidelijk omschreven in CV);
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring met ervaring met XML (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV);
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring met Red Hat Linux (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV) Ervaring moet blijken uit aantal opdrachten;
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare praktische ervaring met de Identity en Acces management protocollen (SAML, Oauth, en OIDC) (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV);
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met apache, reverse proxy. (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV) Ervaring moet blijken uit aantal opdrachten;
 • Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 1 jaar inhoudelijk ervaring met: IAM vraagstukken en de hierbij behorende protocollen/koppelvlakken.

Wensen:

 • Je hebt minimaal 7 jaar inhoudelijk ervaring met: IAM vraagstukken en de hierbij behorende protocollen/koppelvlakken;
 • Je hebt ervaring met het communiceren met klanten (moet technische consultancy skills hebben);
 • Je bent direct beschikbaar;
 • Je hebt kennis en ervaring met inlogmiddelen als eHerkenning, DIGID, eidas.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-03-25 11:47:31

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden