Test-developer | Leeuwarden

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Leeuwarden
Aanvraagnummer:
A2019-0436
Startdatum:
29-04-2019
Verwachte einddatum:
29-10-2019 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
9 Apr 2019 10:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Justitiële Informatiedienst op zoek naar een Senior Test-developer voor 36 uur per week in Leeuwarden. 

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
Je draagt bij aan de sprintmatige voortbrenging voor SKDB. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done. Je draagt bij aan nieuwe releases en het onderhoud van de applicatie Strafrechtketendatabank. Deze applicatie ondersteunt de identiteitsvaststelling van personen. Als senior test-developer draag je bij aan het opstellen van user story’s. Je bent vooral actief met het uitvoeren van testen, het automatiseren van testen (Parasoft), schrijven en uitvoeren van de functionele, integratie- en productietesten, die je vervolgens toevoegt aan de regressietestset. Optioneel maakt het opzetten en uitvoeren van loadtesten deel uit van je takenpakket. De nadruk ligt op het opbouwen van tests t.b.v. de geautomatiseerde regressietests.

Je draagt bij aan het oplossen van incidenten. Nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied volg je op de voet en deel je met de interne collega’s, wat soms kan leiden tot een PoC. Je werkt binnen een Agile- / Scrum-context. Dat betekent dat je naast je primaire taak als senior test-developer ook andere taken oppakt – en meedenkt – op het gebied van analyse en ontwerpen. Tevens draag je bij aan (bouw)tests met de ontwikkelaars, althans: je helpt hen ‘om te denken’ naar een test-mindset, zodat het lean begrip ‘quality at the source’ kan worden ingevuld.

De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Wat is het integer en integraal persoonsbeeld? Integer persoonsbeeld:
Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.

Integraal persoonsbeeld:
Het integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties.

Beschrijving directie/afdeling:
De opdracht vindt plaats binnen de directie Technologie van Justid, in opdracht van de directie Operatie. De afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is Ontwikkeling.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen onze dienst. De afdeling werkt vanuit Almelo en Leeuwarden en bestaat uit 5 teams voor 5 verschillende applicaties. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte.

Het SKDB systeem ondersteund de hiernavolgende taak. Het identificeren en het verifiëren van personen in de strafrechtsketen door de ketenpartners levert gegevens op die worden opgeslagen in de strafrechtsketendatabank (SKDB). Telkens moet worden vastgesteld of de nieuwe identiteitsgegevens die aangeleverd worden, betrekking hebben op een persoon die al bekend is in de SKDB of op een persoon die nog niet bekend is. Dit heet ‘matchen’ en wordt uitgevoerd door de MatchingsAutoriteit. De uitkomst van deze matching levert telkens een uniek ‘persoon’ op met een betrouwbaarheid van de identiteitsgegevens die voor dat moment maximaal haalbaar is. Deze gegevens vormen dan de leidende identiteit – verbonden aan het bijbehorende SKN – die door elke ketenpartner verplicht wordt gehanteerd. Ook initieert en coördineert de MatchingsAutoriteit nadere onderzoeken naar de identiteit van verdachten en veroordeelden. Daarnaast bewaakt zij de voortgang en muteert zij zo nodig op basis van de uitkomsten van het identiteitsonderzoek de leidende identiteit naar een set gegevens met een hogere betrouwbaarheid.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar in week 16 voor een intake gesprek;
 • Je bent beschikbaar vanaf 29 april aanstaande voor 36 uur per week voor een initiële periode tot 6 maanden;
 • VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je beschikt over TMap of ISTQB certificering;
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig software wordt voortgebracht…Deze ervaring moet zijn opgedaan in de periode na 2014, en moet zijn onderbouwd in het CV;
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar praktische ervaring met tools als SOAP, Selenium, Parasoft, Cucumber, Fitnesse, ten behoeve van het opzetten en uitvoeren van geautomatiseerde tests. Deze ervaring moet zijn opgedaan in de periode na 2014. Dit zien we graag terug in het CV (voorbeelden van tooling aan het CV toevoegen a.u.b.);

Wensen:

 • Je beheerst Exploratory en Context Driven Testing (cursus en/of ervaring vanuit CV);
 • Je hebt minimaal 3 jaar kennis van Parasoft als testtooling;
 • Je hebt minimaal 3 jaar kennis van TFS;
 • Je beschikt minimaal 5 jaar ervaring met continuous integration.

Aanvullende informatie

Opmaak cv:

 • In het Nederlands;
 • In Word;
 • Maximaal 5 pagina.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-01 06:32:46

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden