Tester | Almelo

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Almelo
Aanvraagnummer:
A2019-0458
Startdatum:
01-05-2019
Verwachte einddatum:
01-05-2020
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
15 Apr 2019 10:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Justitiële Informatiedienst op zoek naar een Tester voor 36 uur per week. 

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
Als tester maak je deel uit van een Agile-team wat werkt aan de vernieuwing. Je werkt samen met je collega’s aan het gehele Agile ontwikkeltraject: van refinement van de opdracht, het begroten en inplannen van de taken en het bouwen en testen tot en met het demonstreren van de geleverde functionaliteit aan stakeholders. Je houdt je in agile teamverband voornamelijk bezig met de benodigde testactiviteiten of helpt deze uit te voeren vanuit je specialisme. Daarbij streef je naar een verregaande mate van automatisering van tests. Je deelt gevraagd en ongevraagd je kennis en legt deze vast.

Je bent kritisch en neemt niet automatisch genoegen met wat in het ontwerp of in de user stories beschreven staat. Je gaat proactief op zoek naar de grenzen van combinaties en gevallen, en toont doorzettingsvermogen. Met jouw kennis van de recente ontwikkelingen in het vakgebied Software Testen til je je Agile-team naar een hoger niveau. Je verbetert het testproces binnen je team, zet daarvoor Exploratory Tests en Context Driven Testing in, en verbetert daarmee ook de discipline zelf binnen de Justitiële Informatiedienst.

De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Wat is het integer en integraal persoonsbeeld?
Integer persoonsbeeld
Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.

Integraal persoonsbeeld:
Het integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties.

Beschrijving directie/afdeling:
De afdeling Jeugd & Veiligheidshuizen is binnen Justid verantwoordelijk voor van het beheer van de ICT voorzieningen van de jeugdstrafrechtketen & de veiligheidshuizen. De ICT voorzieningen van Jeugd & Veiligheidshuizen wordt door Justid namens de directie DGSenB beheerd. Vanuit de directie DGSenB is Ketenregie de gedelegeerde systeemeigenaar. Zij zijn dan ook het directe aanspreekpunt voor Justid als het gaat om afspraken omtrent de dienstverlening. Voor de uitvoering van het project ‘Aanpassingen webformulier’ zoekt de afdeling J&V van Justid de Tester, zoals in dit profiel nader beschreven. De Tester legt verantwoording af aan de teamleider van de afdeling J&V. 

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
In het kader van de doorontwikkeling GCOS is de wens ontstaan om professionals vanuit de (jeugd)keten zelf een melding te kunnen laten doen middels een speciale meldingen-app, die (ook) vanaf een mobile device te gebruiken is. De meldingen-app (het webformulier) is te benaderen via Justitieconnect, welke ook in beheer is bij de Justitiële informatiedienst.

De melding vanuit de meldingen-app m.b.t. een mogelijke casus wordt rechtstreeks aan de Intakemodule aangeboden en kan van daaruit verwerkt worden door het betreffende Zorg- en veiligheidshuis welke gebruik maakt van de Intakemodule. Het doel van de meldingen-app is om een veilige situatie te creëren voor de professionals in de keten, waarmee casusmeldingen via de mail tot het verleden gaan behoren. Daarnaast voorkomt deze vorm van melden ook extra werk aan de kant van de Zorg- en veiligheidshuizen. De medewerkers hoeven nu niet zelf meer te registreren, maar kunnen een gedane melding direct beoordelen op de casuswaardigheid.

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar in week 16 en 17 aanstaande voor een intake gesprek;
 • VOG: Bij eventuele gunning lever je voorafgaand aan de startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor een initiële periode van 12 maanden;
 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau, met 3-5 jaar ervaring met systeemontwikkeling en –beheer;
 • Je beschikt over TMap of ISTQB certificering;
 • Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig software wordt voortgebracht. Deze ervaring moet zijn opgedaan in de periode 2018 tot nu, en moet zijn onderbouwd in je CV;
 • Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met tools ten behoeve van geautomatiseerde tests. Deze ervaring moet zijn opgedaan in de periode 2018 tot nu. Voorbeelden: SOAP-UI, Selenium, FitNesse of vergelijkbare tooling. Dit zien we graag terug in je CV;
 • Je hebt kennis en ervaring met het werken voor de overheid;
 • Je bent beschikbaar vanaf 1-5-2019.

Wensen:

 • Je beheerst Exploratory Testing (cursus en/of ervaring dient uit het CV herleidbaar te zijn);
 • Je hebt kennis van Selenium als testtooling, geef aan hoeveel jaar;
 • Ervaring met Blueriq;
 • Je beschikt over ervaring met continuous integration. Geef aan hoeveel jaar je ervaring hebt;
 • Je beschikt over ervaring met het werken binnen de Jeugdketen.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-03 12:23:25

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden