Transitie manager | Utrecht

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2020-0110
Startdatum:
16-03-2020
Verwachte einddatum:
16-03-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2 Mar 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Raad van Kinderbescherming (onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) op zoek naar een Transitie manager. Het gaat om 32-36 uur per week. 

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
De transitie manager (hierna: de manager) ondersteunt de teams op de locatie Utrecht op zodanige wijze dat teams uiteindelijk zelf de doorontwikkeling naar zelforganisatie kunnen maken. De manager zorgt er in 1e instantie voor rust en stabiliteit door verstorende activiteiten in het primaire proces weg te nemen. Daarnaast brengt de manager de lokale situatie (per team) in beeld en maakt een voorstel voor een ontwikkelplan dat een looptijd van 4- 6 maanden kent. Daarnaast vind er samenwerking met en aansturing van een Junior transitiemanager plaats van een andere locatie (Rotterdam).

De manager fungeert als (tijdelijke) wegbereider om de gewenste doorontwikkeling naar zelforganisatie te begeleiden/faciliteren en te borgen. De manager weet dit in korte tijd te realiseren en is in staat de medewerkers mee te krijgen, te (ver) binden en te enthousiasmeren. Het beoogde effect van de inzet van de manager is het bevorderen van het welbevinden van de medewerkers, zodat er een gezond werkklimaat met een acceptabele werkdruk ontstaat, de inzetbaarheid van (verzuimende) medewerkers wordt verbeterd en elk kind tijdig en effectief wordt geholpen. De manager wordt hierbij ondersteund door het supportteam, en zorgt ervoor dat dit support team in positie wordt gezet en dat ook blijft.

De manager is bevoegd tot het nemen van besluiten die betrekking hebben op de locatie, waar nodig in afstemming met de bevoegd directeur, die eindverantwoordelijk is.

De manager heeft geloof in en aantoonbare ervaring met een organisatie in transitie die op weg is naar zelforganisatie met oog voor mens en organisatie. Een manager die goed in staat is de eigen opdracht af te bakenen en met overtuiging en enthousiasme het proces begeleidt, medewerkers ontlast, aanstuurt en zorgdraagt voor eigenaarschap in de teams.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Bij de RvdK werken ruim tweeduizend medewerkers, verspreid over achttien locaties in het land. De organisatie wordt geleid door de directie en ondersteund door de Landelijke Staforganisatie (LSO). De LSO is gevestigd in Den Haag. De RvdK werkt sinds 2017 in zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder gebiedsteam is verantwoordelijk voor het opstellen en behalen van de teamresultaten. Medewerkers uit het primaire proces krijgen hierbij ondersteuning van een lokaal supporteam dat bestaat uit een Teamcoach, een gebiedsmanager, een adviseur beleid, een HRadviseur en een Werkstroommanager. Op dit moment zijn er binnen de RvdK verschillen in het tempo waarin gebiedsteams zich ontwikkelen naar de beoogde resultaten. Een aantal gebiedsteams heeft daarbij extra ondersteuning nodig.

Beschrijving Opdrachtgever:
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie werkt aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Door wetgeving, conflictoplossing, vreemdelingenbeleid, preventie en criminaliteitsbestrijding.

De RvdK wordt ingeschakeld wanneer er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. De Raad komt op voor deze kinderen door hun (gezins-)situatie te onderzoeken en te adviseren wat de beste oplossing is. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.

Missie en visie:
De RvdK is er op gericht dat ieder kind dat wordt gemeld, tijdig en effectief wordt geholpen met een goed advies (de juiste interventie op het juiste moment). Daarom richt de RvdK zich op effectiviteit. De specifieke kennis van de RvdK, opgehaald uit casuïstiek, interventies, wetenschappelijke inzichten en het gebruik maken van de kennis van onze professionals is essentieel. Het effect is meervoudig: Het stelt de RvdK in staat om het methodisch handelen van de eigen professionals continu te verbeteren en waardevolle ervaringen uit onder meer data-analyse te delen met ketenpartners. Samenwerking is gebiedsgericht vormgegeven zodat de RvdK aan kan sluiten op de specifieke problematiek en omgeving rond het kind. Bovendien ontsluit de RvdK kennis vanuit een helikopterview, waarmee de RvdK de effectiviteit van de jeugdhulp vergroot.

Deze missie en visie heeft de RvdK vertaald in 3 strategische thema’s:

1. Professionele autonomie van medewerkers:
De RvdK stimuleert en faciliteert de professionele ruimte van de medewerkers. Teamverantwoordelijkheid is de basis voor de sturing, maar elke autonome professional is aanspreekbaar op eigen handelen, individuele prestatie en op zijn/haar bijdrage aan het teamresultaat. Elke professional zoekt verbinding met andere professionals. De RvdK bouwt aan een krachtige leeromgeving; medewerkers reflecteren en leren van de dilemma’s die in de praktijk voorkomen. Sturing richt zich op effectiviteit en tijdigheid. Leiderschap en staf ondersteunen de professional in zijn proces naar professionele autonomie.

2. Effectieve kinderbescherming:
De RvdK verwerft meer kennis over de effectiviteit van het eigen werk en vertaalt deze in het methodisch handelen. De RvdK versterkt de jeugdhulp door samen te werken met partners. Kennis over gedwongen hulpverlening, effectiviteit en beleidsinformatie wordt verzameld en beschikbaar gesteld. Kennis die de RvdK meebrengt vanwege de unieke positie op het snijvlak van pedagogiek en recht, vrijwillige en gedwongen hulpverlening, rijk en gemeente en straf- en civielrecht. De RvdK agendeert ten behoeve van effectieve kinderbescherming.

3. Focus op de kerntaak:
De RvdK concentreert zich op de kerntaak vanuit de vuistregel: ieder kind wordt tijdig en effectief geholpen; de juiste interventie op het juiste moment. Dit vraagt om een integrale benadering van meldingen, onderzoek en advies. Dit vraagt om maatwerk. Onafhankelijkheid in het onderzoek blijft van cruciaal belang.

Functie eisen en wensen

Harde eisen:

 • VOG: Bij eventuele gunning lever je voor aanvang van de werkzaamheden bij de organisatie een rechtsgeldig VOG in. Deze VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum, moet organisatie specifiek zijn én betrekking hebben op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Indien het VOG niet binnen deze termijn wordt aangeleverd, is opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden;
 • Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in bij de organisatie als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • Je bent beschikbaar voor 32-36 uur per week voor de periode tot 16 maart 2021;
 • Je overlegt indien je wordt uitgenodigd voor het Interview kopie van de relevante diploma’s;
 • Je hebt een afgeronde opleiding HBO+/academisch niveau (b.v. richting bedrijfseconomie/veranderprocessen);
 • Minimaal 3 jaar ervaring met zelforganisatie, deze ervaring is in de laatste 5 jaar opgedaan. Dit staat duidelijk omschreven in het cv;
 • Je levert een motivatie in waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie en wat je voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven);
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar aantoonbaar (minimaal 2 jaar) ervaring in de rol van verandermanager, kwartiermaker of soortgelijk waar nieuwe processen geïmplementeerd zijn en Kandidaat ervaring heeft opgedaan en inzicht heeft verworven in het beïnvloeden van groepsprocessen t.b.v. het slagen van de veranderingen. Dit staat duidelijk omschreven in het cv.

Wensen:

 • Je bent beschikbaar binnen 21-42 dagen na gunning;
 • Aantoonbaar ervaring met procesverbetering. Zoals Lean, of een vergelijkbare systematiek. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Je beschikt over ervaring met het werkveld van de RvdK en heeft inzicht in het werkveld van de relevante ketenpartners.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-02-19 08:34:35

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden