Transitiemanager | Amsterdam

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2020-0393
Startdatum:
14-09-2020
Verwachte einddatum:
14-09-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
27 Aug 2020 7:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Gemeente Amsterdam op zoek naar een Transitiemanager Amsterdam Digitale Poort op basis van 36 uur per week. 

De gemeente Amsterdam heeft op basis van de ontwikkelingen op ICT-gebied het sourcingsbeleid vastgesteld. Het in stand houden en de doorontwikkeling van de ICT-infrastructuur vallen niet meer onder de kerntaken van de gemeente Amsterdam. Dit beleid wordt geïmplementeerd door de ICT-infrastructuur uit te besteden.

Daardoor zullen de werkzaamheden binnen de directie ICT grotendeels wijzigen. De nadruk komt te liggen op het organiseren van de informatievoorziening van de stad (business), samen met Informatievoorzieningseenheden (IVE’s), informatiedeskundigen en de ICT-leveranciers. De uitvoerende en technisch gerichte werkzaamheden zullen op termijn ophouden. Daarbij zijn de ontwikkelingen binnen het I-domein (als gevolg van de uitvoering van een bestuursopdracht die betrekking heeft op de herinrichting van het I-domein) van grote invloed.

De uitbesteding van de ICT-infrastructuur vindt plaats aan de hand van het ICT-huis. Het ICT-huis is een conceptuele weergave van de ICT-infrastructuur en bestaat uit bouwlagen die zullen worden (en deels al zijn) uitbesteed. Voorbeelden van bouwlagen zijn connectiviteit (WAN en (W)LAN), de Amsterdam Digitale Werkomgeving (ADW) en de Amsterdam Digitale Poort (ADP). ADP regelt de veilige connectiviteit tussen het ICT-domein van Amsterdam en de buitenwereld.

Als gevolg van deze sourcing zal de ICT de komende jaren een transitie doormaken naar een op strategisch/tactisch niveau opererende regieorganisatie die regie zal voeren volgens een nieuw regiemodel dat aansluit op de nieuwe inrichting van het I-domein (inclusief de besturing). Het regiemodel is erop gericht de verantwoordelijkheid voor de ICT-dienstverlening integraal te beleggen bij de partners van de gemeente. Ook houdt het model rekening met de inrichting van service integratie omdat de bouwlagen van het ICT-huis aan meerdere strategische partners worden uitbesteed.
ICT is op zoek naar een transitiemanager Amsterdam Digitale Poort (ADP).
De transitiemanager levert een bijdrage aan de dienst ADP in samenhang en in samenwerking met de andere transitiemanagers voor de overige diensten en de strategische partners. Ook geeft de transitiemanager invulling aan regievoering voor ADP.
De functie van transitiemanager is tijdelijk en zal bestaan tot de toekomstige regieorganisatie is ontwikkeld en ingericht.

Werkzaamheden:
De kerntaak van de Transitiemanager ADP is het zorgdragen dat de dienst ADP zodanig wordt doorontwikkeld en geleverd dat die bijdraagt aan de ICT-kerndoelen en blijvend voldoet aan de behoefte van de business en de gebruikers. De onderstaande aandachtsgebieden behoren tot de verantwoordelijkheid van de transitiemanager.

Regievoering doorontwikkeling ADP:
Verzorgen van de regievoering op de functionele doorontwikkeling van ADP.

De kerntaak van de Transitiemanager ADP is het zorgdragen dat de dienst ADP zodanig wordt doorontwikkeld en geleverd dat die bijdraagt aan de ICT-kerndoelen en blijvend voldoet aan de behoefte van de business en de gebruikers. De onderstaande aandachtsgebieden behoren tot de verantwoordelijkheid van de transitiemanager.

Regievoering doorontwikkeling ADP:

 • Verzorgen van de regievoering op de functionele doorontwikkeling van ADP.
 • De transitiemanager is gedelegeerd opdrachtgever namens ICT voor de doorontwikkeling van de dienst ADP. Hierbij werkt de transitiemanager nauw samen met projectleiders en stakeholders binnen en buiten ICT.
 • Het opbouwen van relaties met betrokkenen en stakeholders (IVE, strategische partners, ICT, overig) die gericht zijn op de uitvoering van deze taak.

Ontwikkeling en transitie:

 • De transitiemanager levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de dienst (dienstenmanagement).
 • Hierbij gaat het om het (verder ontwikkelen) ontwikkelen en opstellen van een dienststrategie op beveiliging van de ICT-infrastructuur waarbij rekening gehouden wordt met trends en ambities, te bereiken businesswaarde, kaders en beleid.
 • De vertaling van de dienststrategie die duidelijk maakt wanneer en hoe de dienst wordt doorontwikkeld. De volgende aspecten worden daarin geadresseerd: functionaliteiten en opties daarbij, bijdrage aan kerndoelen, financiën, KPI’s, roadmap, aansluitvoorwaarden.
 • De transitiemanager levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling en de inrichting van de regievoering.
 • De transitiemanager speelt een actieve rol bij het inrichten van de ketens binnen het I-domein en in relatie tot de strategische partners.
 • De transitiemanager speelt een actieve rol bij het verder vormgeven van de regieactiviteiten en de regieorganisatie. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de overige leden van het transitieteam.
 • Het opbouwen van relaties met IVE’s, strategische partners en overige stakeholders.

Deze activiteiten dienen te worden uitgevoerd in lijn met de Sourcingsfilosofie van ICT. 

Exploitatie management:

 • Input leveren voor de ontwikkeling van de Product/ Dienst Catalogus en de rapportage over dienstlevering aan relevante stakeholders;
 • Adviseren over de dienst aan interne stakeholders;
 • Financieel management van de dienst;
 • Regievoering over door Gemeente Amsterdam gestelde eisen, bijvoorbeeld betreffende afstemming en adoptie van beveiligingsstandaarden;
 • Bespreken van incidenten, problemen, changes en LCM;
 • Evalueren van gebruikerservaringen met klant en voorstellen van verbeteringen.

Ontwikkeling en toepassing/invoering van het Regiemodel ICT:

 • De transitiemanager verzorgt een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het Regiemodel ICT, in samenwerking met het Transitieteam.

Bij de uitvoering van deze opdracht treedt de kwartiermaker van de toekomstige regieorganisatie ICT op als opdrachtgever. De transitiemanager legt verantwoording af aan de kwartiermaker.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s):
De afdeling ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstgerichte, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente Amsterdam is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering, zoals innovaties op het gebied van data een grote rol speelt. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling.  De afdeling ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Ondersteuning Primair Proces, en het CIO Office. De afdeling ICT is gehuisvest aan de Cruquiusweg 5 te Amsterdam.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je bent in het bezit van een erkend wo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd;
 • Kennis van en ervaring met organisatie-verandertrajecten. Waar en hoe de gevraagde ervaring is opgedaan dient duidelijk beschreven te staan in je cv. Tevens dient waar de ervaring is opgedaan duidelijk uit het cv te blijken. Geef in maximaal 1 pagina aan waarom je de meest geschikte bent voor deze opdracht;
 • Brede kennis van en ervaring met ICT- en informatievoorziening in het algemeen en dienstverlening op het gebied van security in het bijzonder. Hiermee wordt bedoeld dat je de kennis en ervaring hebt met technische concepten en oplossingen voor de beveiliging van ICT-infrastructuur en connectiviteit en de toepassing daarvan. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan (in afgelopen 10 jaar) met ICT-regievoering. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Ervaring met het opbouwen van partnerrelaties. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;
 • Aantoonbaar kennis van en ervaring met overheidsorganisaties en is in staat succesvol te opereren in een complexe bestuurlijke omgeving;
 • Minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie;
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Wensen:

 • Kennis en werkervaring opgedaan bij gemeenten? Zo ja, dan dient dit duidelijk te blijken uit het cv;
 • Kennis van en ervaring met de toepassing van een ‘zero trust-security model’? Zo ja, dan dient dit duidelijk te blijken uit het cv;
 • Kennis en ervaring met technische concepten en oplossingen voor de beveiliging van clouddiensten (Azure)? Zo ja, dan dient dit duidelijk te blijken uit het cv;
 • Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van diensten op basis van regievoering met externe leveranciers? Zo ja, dan dient dit duidelijk te blijken uit het cv.

Competenties:

 • Analytisch;
 • Communicatief sterk;
 • Proactief;
 • Inspirerend vermogen;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Resultaatgericht;
 • Probleemoplossend vemogen;
 • Organisatiesensitiviteit.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-08-18 11:27:47

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden