Vaktechnisch inkoper | Ridderkerk

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Ridderkerk
Aanvraagnummer:
A2021-1011
Startdatum:
01-02-2021
Verwachte einddatum:
31-12-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
19-01-2021 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) op zoek naar een Vaktechnisch Inkoper op basis van 36 uur per week. 

Op dit moment zijn we actief bezig om het Inkoop & Contract management (ICM) binnen het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) en de afdeling Zuiveren en Onderhoud te professionaliseren. Bij het bedrijfsbureau van de afdeling Zuiveren en Onderhoud is een team inkoop- en contractmanagement actief. Momenteel zijn er 2 contractmanagers, 2 aankomend contractmanagers en 1 vaktechnisch inkoper. We zijn op zoek naar nog een vaktechnisch inkoper om ons team te versterken zodat de contractmanagers zich meer kunnen focussen op de contractmanagement activiteiten.

Als vaktechnisch inkoper ben je een materiedeskundige die de inkoopbehoeften en bijbehorende prestaties vertaalt in een aanbesteding middels definiëren, specificeren, selecteren en contracteren van de meest passende leveranciers.

De vaktechnisch inkoper is in staat om de Startnotitie (onderdeel van de ICM-strategie) op te stellen, Enkelvoudig Onderhandse- (EVO) en Meervoudig Onderhandse (MVO) inkopen zelfstandig op de markt te zetten in samenwerking met stakeholders binnen en buiten de afdeling. Verder is deze inkoper onder andere verantwoordelijk voor het bepalen van de procedurekeuze, het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, de gunningscriteria en het inkoopdossier.

Op het gebied van Nationale Procedures (NP) en Europese Aanbestedingen (EA) maakt de vaktechnisch inkoper onderdeel uit van het projectteam van de aanbesteding en draagt bij aan het opstellen van de verschillende aanbestedingsdocumenten (leidraad, programma van eisen, nota van inlichtingen, etc) en de beoordeling. De vaktechnisch inkoper werkt nauw samen met de strategisch inkoopadviseur (centrale vakgroep inkoop) gedurende de gehele procedure.

In 2017 is er een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd voor het contracteren van marktpartijen die voor WSHD het preventief en correctief onderhoud kunnen uitvoeren aan de roostergoedinstallaties van haar zuiveringsinstallaties. Destijds is de aanbesteding zo op de markt gezet om te voldoen aan rechtmatigheid en minder in het kader van doelmatigheid (met knelpunten in de praktijk tot gevolg).

Per 1 maart 2021 lopen de huidige raamovereenkomsten af en de werkzaamheden dienen opnieuw te worden aanbesteed. De procedure is al in gang gezet, maar de huidige capaciteit op de afdeling is onvoldoende om deze taak voort te zetten. Om die reden is er behoefte aan een medewerker die deze taak op zich neemt en daarna medewerking verleent aan andere meerdere nieuwe/te hernieuwen overeenkomsten.
De doelmatigheid vergroten is een belangrijk uitgangspunt in dit proces. Dit alles in intensieve afstemming met de eigen afdeling en de centrale afdeling Inkoop.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • Je hebt minimaal een relevante HBO opleiding op basis van opleiding en/of werkervaring. Opleidingsniveau is duidelijk terug te vinden in het CV en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar;
  • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare relevante werkervaring. Geef aan hoeveel jaar werkervaring je hebt;
  • Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd gaat worden met inachtneming van voorgaande aspecten: – Aanbestedingen correctief en preventief onderhoud roostergoedinstallaties (is een pré); – Vaktechnisch inkoop; – Ervaring bij een waterschap (is een pré); – Specifieke ervaring met grote totaal onderhoudswerkzaamheden van rwzi’s/gemalen (is een pré); – Affiniteit en ervaring met techniek; – Ervaring met Europese aanbestedingen; – Ervaring met Meervoudig onderhandse aanbestedingen; – Ervaring met Enkelvoudig onderhandse aanbestedingen; – Kennis van de markt; – Ervaring met opstellen/adviseren van/tav wensen en eisen, gunnings- en beoordelingscriteria en bepalen van inkoopstrategie. De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV;
  • Geef aan waarom je van mening bent dat je de geschikte persoon bent voor deze opdracht. Maximaal 1500 karakters;
  • Geef een beschrijving waaruit blijkt dat je een positieve en kritische werkhouding hebt, eigenaarschap toont, verantwoording neemt, proactief bent, oog hebt voor plannen en organiseren en mensen met elkaar wilt verbinden en inspireren tot het veranderen van hun werkwijzen en het verbeteren van hun prestaties;
  • Je dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geef je WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met je referenten. (Naam organisatie waar opdracht in vervuld – Contactpersoon – Telefoonnummer contactpersoon – Afdeling – Functie van kandidaat op het project).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op 27 januari 2021. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Middelen zoals telefoon, PDA, laptop of tablet worden niet door het waterschap verstrekt. Als je in loondienst komt van Quest4 dan zorgen wij hiervoor. Kom je niet in loondienst bij Quest4 dan dien je hier zelf voor te zorgen. 

De standplaats is Ridderkerk. In verband met de huidige Covid-19 beperkingen werken we thuis tenzij, waardoor een groot beroep op de zelfstandigheid wordt gedaan.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-01-05 19:57:52

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! 👌Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Remco Blommesteijn

contactpersoon:

Remco Blommesteijn

Bel me nu!

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden