Functioneel Beheerder VIR domein | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2021-1468
Startdatum:
01-07-2021
Aantal uur per week:
36
Salaris:
Sluitingsdatum aanvraag:
28 May 2021 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functie omschrijving

Wij zijn voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op zoek naar een Functioneel Beheerder op basis van 36 uur per week. 

De detavastconstructie wordt aangegaan voor een periode van maximaal 1 jaar. Na de detavast-periode neemt RVO de medewerker bij goed functioneren en bij wederzijds overeenstemming bereikt te hebben (mede gebaseerd op directiebesluit en akkoord op structurele financiën), in vaste dienst over van de detacheerder.

Opdrachtbeschrijving:
Wij zoeken een functioneel beheerder die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders.

Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een senior functioneel beheerder voor reguliere beheer- en projectwerkzaamheden in het kader van beheer en ondersteuning doorontwikkeling van de applicaties in het visserijdomein. Als gevolg van het omvangrijke programma Vangstregistratie worden applicatie(onderdelen) opgeleverd die in beheer moeten worden genomen. Daarnaast gaat het om het uitvoeren van achterstallige beheerwerkzaamheden (o.a. documentatie op orde brengen), het inwerken van nieuwe functioneel beheerders in de visserijketen en kennisborging. Wij zoeken een ervaren, pro-actieve en ‘stevige’ persoonlijkheid met goede sociale en communicatieve vaardigheden. Een teamspeler die proactief werkzaamheden oppakt, afstemt en snel kan schakelen in de dynamiek van het programma. De senior functioneel beheerder werkt samen met collega-beheerders, de opdrachtgever/eigenaar van de applicatie, de ICT- leverancier en de regisseur van informatiemanagement en procesontwerp. Waar nodig kan de senior functioneel beheerder ingezet worden op het gebied testwerkzaamheden en van analyse en ontwerp.

De werkzaamheden omvatten:

 • Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen en hiervoor ook durven te staan;
 • Pro-actief contact onderhouden met de eindgebruikers en de interne organisatie;
 • Uitvoeren van autorisatiebeheer en het bewaken van de betrokken processen;
 • Het snel en adequaat analyseren en oplossen van incidenten of problemen;
 • Voortgangsbewaking van openstaande meldingen;
 • Opstellen en/of actualiseren van (systeem-)documentatie en de beheerhandleidingen, indien deze ontbreken, opstellen;
 • Leveren van een bijdrage aan de te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) door het aandragen van issues en verbeteringen;
 • Participeren in project Vangstregistratie en bijdragen aan Backlog refinement, Sprint Planning, Sprint Review en Retrospective;
 • Opstellen van een testplan en testgevallen en het uitvoeren testwerkzaamheden;
 • Uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (FAT/GAT);
 • Opstellen van rapportages over de uitgevoerde testen. 

Achtergrond Opdracht:
Het team Visserijregelingen voert visserijregelgeving klantgericht uit conform nationaal en Europees beleid. Daarbij adviseert VIR het kerndepartement over de uitvoerbaarheid van bestaand en nieuw te ontwikkelen beleid. Het ministerie van Economische Zaken heeft als doelstelling het in stand houden en realiseren van een verantwoorde en maatschappelijk geaccepteerde visserij die een bijdrage levert aan de (wereldwijde) voedselvoorziening met een visserijsector die zich verwantwoordelijk voelt voor een goed beheer van de visvoorraden en die zorgvuldig omgaat met de natuurlijke omgeving waarin ze opereert. RVO geeft hier uitvoering aan door het uitvoeren van het complexe stelsel aan nationale en internationale regels dat wordt ingezet om deze doelstelling te operationaliseren. VIR maakt gebruik van diverse ICT-systemen om relevantie data over vissers, vaartuigen, documenten en correspondentie vast te leggen. Deze systemen worden frequent aangepast om te voldoen aan de wensen van de gebruikers, klanten en eisen die Brussel stelt. 

Organisatorische context en cultuur:
Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op. 

Functie eisen en wensen

Harde eisen:

 • BISL, Scrum;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met functioneel beheer en het werken en inrichten van dit beheer vanuit een BISL organisatieconcept, aantoonbare ervaring met testwerkzaamheden volgens T-map, kennis en ervaring met beheer en onderhoud van APEX-applicaties maar kent ook andere technologieën zoals b.v. Java, Webservices, XML en Bleuriq;
 • Testen Foundation of T-Map of Agile testen;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met functioneel beheer en het werken en inrichten van dit beheer vanuit een BISL organisatieconcept, aantoonbare ervaring met testwerkzaamheden volgens T-map, kennis en ervaring met beheer en onderhoud van APEX-applicaties maar kent ook andere technologieën zoals b.v. Java, Webservices, XML en Bleuriq;
 • Je hebt ruim 1 jaar ervaring bij een overheids- of dienstverlenende organisatie met complexe uitvoeringsprocessen;
 • Je hebt ruim 3 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare IV-functie in een complexe project- en/of programma-organisatie.

Wensen:

 • Verbijzondering competenties: – klantgericht; – pragmatisch; – helder communiceren en toont hier initiatief in; – zelfstandig kunnen werken; – maakt zich materie snel eigen; – resultaatgericht; – T-shape;
 • Aantoonbare ervaring met het opstellen en uitvoeren van acceptatietesten conform TMap Next;
 • Kennis en ervaring met de Agile werkwijze (SCRUM) icm TFS (backlog);
 • Werkervaring in vergelijkbare functie in een grote overheids- of dienstverlenende organisatie;
 • In bezit van HBO-diploma of werkervaring op HBO niveau;
 • Kennis van en ervaring met Oracle / APEX systemen in het bijzonder; Relevante werkervaring in het beheren van functionaliteiten binnen een grootschalige gebruikersorganisatie;
 • Ervaring met beheer- en analysemethoden en beheertools (onder andere Topdesk);
 • Aantoonbare werkervaring in een functie, waarin men optreedt als intermediair tussen ICT leveranciers en gebruikers;
 • Kennis van de AVG wet- en regelgeving. Ervaring met het implementeren van deze regelgeving in applicaties is een pré. Moet zelfstandig kunnen werken in een politieke en dynamische omgeving en moet beschikken over een pro-actieve werkhouding en dit ook laten zien. Kennis van wet- en regelgeving in het Europees- en nationaal Visserijdomein evenals van de hierin gebruikte IV-systemen is een pré.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2021-05-26 07:47:56Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

contactpersoon:

Winhold Bartelink

Bel me nu!

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden