Software Tester | Almelo

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Almelo
Aanvraagnummer:
Startdatum:
01-05-2019
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
10-04-2019 09:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is voor de Justitiële Informatiedienst op zoek naar een Software Tester voor 36 uur per week deta vast. 

Je draagt bij aan het testen van onze applicaties, waarbij je zowel GUI-testen doet inclusief de web- /rest-servicelaag, en ook een flinke testinspanning levert op de backend en de database.

Naast functionele en meer technischer testen die gericht zijn op één van onze deelsystemen, zet je je ook in voor integratietesten, waarbij je de interfacing met de omgeving test.

Al je testen breng je onder in een geautomatiseerde variant, zodat ze herhaalbaar en stabiel zijn, en de geautomatiseerde regressietesten dienen. We werken met de testsuite Parasoft, voor zowel functionele- als load- en performancetests. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done.

Wat heb je daarbij nodig? Theoretische kennis van software testen, met als uitgangspunt ISTQB. Daarnaast moet je thuis zijn in exploratory testing, en begrip hebben van Context Driven Testing. Je laat ons zien dat je hierin actuele kennis hebt opgedaan via o.m. bronnen op internet. Ook laat je dit merken door je aanvullende trainingen. In je gesprek met ons weet je jezelf te positioneren als stevige gesprekspartner over testen in een agile team.

Beschrijving Opdrachtgever:
De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Wat is het integer en integraal persoonsbeeld?
Integer persoonsbeeld:

Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.

Integraal persoonsbeeld:
Het integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties.

Beschrijving directie/afdeling:
De inzet vindt plaats binnen de directie Technologie van Justid. De afdeling waarbinnen de inzet plaatsvindt is Ontwikkeling. De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen onze dienst. De afdeling werkt vanuit Almelo en Leeuwarden en bestaat uit 5 teams voor 5 verschillende toepassingen. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte, en werkt conform agile/scrum.

Je draagt in één van de ontwikkelteams (nader te bepalen) bij vanuit de rol software tester; je inzet is op nieuwe releases en applicatief onderhoud voor de diverse applicaties die Ontwikkeling levert aan de strafrechtketen. Wij bouwen en beheren informatiesystemen die gegevens uit meerdere bronnen combineren, om zodoende tot het integer en integraal persoonsbeeld te komen. Dit alles heeft tot doel om partijen in de justitiële ketens goed en tijdig te informeren, en daarmee Nederland veiliger en rechtvaardiger te maken. Al onze werkzaamheden kennen dan ook een groot maatschappelijk belang.

Zo heeft het Openbaar Ministerie en het Informatiepunt Detentieverloop de gegevens nodig om dit aan slachtoffers en nabestaanden te verstrekken en een onverwachte confrontatie tussen dader en slachtoffer te helpen voorkomen. De Politie heeft o.a. detentie-informatie nodig over veelplegers, en burgemeesters worden in het kader van de informatievoorziening Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ) geïnformeerd over de aanstaande terugkeer van plegers van zeden- en ernstige geweldsmisdrijven in hun gemeente. De justitiële gegevens worden onderling aan elkaar geknoopt via o.m. het SKN, een unieke identificatie van een justitiabele die is uitgegeven door de SKDB, waarbij processtukken digitaal en duurzaam beschikbaar worden gesteld via ons Centraal Digitaal Depot. Voorts zijn alle zaken die iemand op z’n kerfstok heeft, gedocumenteerd in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), waarmee uitvragen voor Verklaringen omtrent Gedrag (VOG) via de dienst Justis verlopen. Mocht daarbij grensoverschrijdend inzicht nodig zijn, doen ketenpartners een beroep op onze systemen Ecris en Luris. Het kunnen raadplegen en koppelen van deze diverse systemen verloopt via een in opbouw zijnd centraal applicatieplatform.

 

Functie eisen

Harde eisen:

 • Je bent beschikbaar in week 16 en week 17 voor een intake gesprek;
 • VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • De detavast-constructie kan gedurende de looptijd ieder moment worden opgezegd, met inachtneming van een maandelijkse opzegtermijn, door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, bijvoorbeeld gemotiveerd vanuit bedrijfseconomische omstandigheden;
 • Je gaat akkoord met de detavast-constructie om voor maximaal 2 jaar zich te verbinden aan zowel de detacheerder als aan Justid, waarbij de optie om in dienst bij Justid te komen als doel blijft gelden (indien akkoord directieteam Justid). [Bij goed functioneren, bestaat de mogelijkheid om eerder in dienst te komen.];
 • Je bent beschikbaar vanaf mei 2019, voor gemiddeld 36 uur per week;
 • Je motiveert je enthousiasme voor werkzaamheden als Tester in combinatie met detavast door een separate motivatie van maximaal 500 woorden op papier mee te leveren;
 • Je hebt een IT-achtergrond of is bezig deze te verkrijgen door omscholing, en dat moet uit het CV aantoonbaar blijken. De IT-achtergrond richt zich op het vakgebied Software Testen.

Wensen:

 • Je hebt kennis van berichtverwerking in (een keten van) ICT-systemen, middels XML-berichten. Deze kennis is opgedaan in de periode 2018 tot nu;
 • Je hebt vanuit stage of afstuderen, of een bijbaan, ervaring opgedaan in een agile omgeving. Deze kennis is opgedaan in de periode 2018 tot nu;
 • Je verdiept je in de theorie rondom exploratory testing. Deze kennis is opgedaan in de periode 2018 tot nu.

Aanvullende informatie

Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-02 08:28:48Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden